nasz zespół.

POZNAJ LUDZI KTÓRZY PRZEKAŻĄ
CI CENNE DOŚWIADCZENIE I POMOGĄ
ZREALIZOWAĆ KAŻDY PROJEKT.

Sprawdź nasze

doświadczenie
z realizacji

Firma Inżynierska
roku 2013

NASI SPECJALIŚCI

sprawdź nasz
wyspecjalizowany zespół

Mgr. Inż. Horszczaruk Bogdan

Branża Sanitarna

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Pracując we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, uczestniczył w budowie Huty Miedzi Głogów I i II kolejno jako: inżynier budowy, kierownik budowy, kierownik grupy robót oraz p.o. dyrektora technicznego Oddziału Rudna Główna w Zagłębiu Miedziowym. W latach 1980–83, w ramach kontraktu WADECO w Libii, pełnił funkcję koordynatora branży instalacji sanitarnych oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych. Od 1983 r. na kontrakcie indywidulanym w Tripoli Street & Utilities Co (budowa Wydziału Chemii Uniwersytetu El Fateh) jako szef kontraktu oraz projektant, kosztorysant i inspektor nadzoru inwestorskiego mechaniczno-sanitarnego. 

Lista osób wraz z uprawnieniami na życzenie - prosimy o kontakt.

Lista osób wraz z uprawnieniami na życzenie - prosimy o kontakt.

Lista osób wraz z uprawnieniami na życzenie - prosimy o kontakt.

Lista osób wraz z uprawnieniami na życzenie - prosimy o kontakt.

ZAPYTAJ NAS