sprawdź nasze
doświadczenie
z realizacji.

Sprawdź nasze

doświadczenie
z realizacji

Firma Inżynierska
roku 2013

SPRAWDŹ WYBRANE doświadczenie z realizacji

Generalne Wykonawstwo, Adaptacja lokalu użytkowego

 • roboty budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
hb bogdan horszczaruk warszawa jana kazimierza

Zespół budynków mieszkalnych w warszawie Jana Kazimierza 62 Etap i

 • wod-kan
 • c.o., c.t.
 • wody lodowej

Generalne Wykonawstwo: Wymiana i modernizacja dachów nad skrzydłem 6. i 7.

 • projekt wykonawczy
 • wymiana konstrukcji drewnianej dachu na stalową
 • prace konstrukcyjno – budowlane
 • specjalistyczne prace

Generalne Wykonawstwo w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Termomodernizacja

 • projekt, uzgodnienia, dokumentacja powykonawcza
 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie budynku
 • poprawa izolacji świetlików
 • wykonanie wentylacji i klimatyzacji w części Galerii

Etap III modernizacji świetlików z robotami towarzyszącymi

 • instalacje: wentylacji, klimatyzacji
 • roboty budowlane: wzmocnienie konstrukcji stalowej świetlików
 • zabezpieczenie p.poż.
 • roboty elektryczne i automatyka
hb bogdan horszczaruk warszawa tuty pko

Generalne Wykonawstwo Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy

 • ocena stanu technicznego kotłowni
 • modernizacja kotłowni olejowej 1 MW, 2×500 kW Buderus
 • wykonanie projektu wykonawczego układu grzewczego kotłowni
hb bogdan horszczaruk warszawa instalcja wod kan

Kompleksowe wykonanie

 • instalacji c.o.
 • instalacji wod-kan
 • wentylacji
 • dokumentacji powykonawczej

Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych

 • instalacji c.o.
 • instalacji wod-kan
 • ciepła technologicznego
 • wody lodowej
hb bogdan horszczaruk warszawa meissnera janusza

Budynki mieszkalne w Warszawie, ul. meissnera 7/9/11/13

 • kompleksowy remont dachów (~5 400 m2)
 • balkonów i tarasów (~1 830 m2)
hb bogdan horszczaruk warszawa modlin airport

kompleksowe wykonanie

 • instalacji grzewczej i chłodniczej
 • instalacji wod-kan
 • kanalizacji technologicznej
hb bogdan horszczaruk warszawa kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan:

Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan:

 • instalacja kanalizacji sanitarnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja wody lodowej
hb bogdan horszczaruk warszawa kordegarda

Kompleksowa renowacja i modernizacja galerii

 • roboty budowlane wykończeniowe, remontowe, modernizacyjne
 • iinstalacja wentylacji
 • klimatyzacja
 • instalacja elektryczna i teletechniczna

Kompleksowa modernizacja instalacji technologicznych produkcji i konfekcjonowania farb drukarskich.

 • wentylacja
 • remont pomp
 • montaż stacji uzdatniania
 • wykonanie i montaż zbiorników

Kompleksowa realizacja instalacji technologicznej produkcji i konfekcjonowania farb drukarskich i rur k.o.

 • Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń i systemów technologicznych
 • montaż podręcznych zbiorników na rozpuszczalniki V=50m3 – 3szt.,
 • roboty elektryczne w strefach Atex
 • automatyka w strefach Atex
 • dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DZIAŁ TECHNICZNY

 • Oczyszczalnia ścieków – kompleksowe roboty w pełnym zakresie

Kompleksowy remont instalacji

 • c.o., c.t
 • wentylacji
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznych
 • roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe

Kompleksowa renowacja i modernizacja rezydencji Ambasadora

 • roboty budowlane i remontowe wnętrza obiektu
 • renowacja elewacji budynku
 • aranżacja wnętrz
 • projekt architektoniczny wnętrz
 • wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i pomieszczeń produkcyjnych

 • projekt wykonawczy
 • roboty elektryczne i automatyka

Kompleksowa modernizacja kotłowni parowej i gazowej propan-butan

 • VIESSMANN moc 4200kW
 • technologia kotłowni
 • roboty elektryczne i automatyka
 • roboty budowlane w budynku kotłowni
 • montaż stacji uzdatniania wody dla farbiarni
 • montaż systemu odgazowania ciekłego propan-butanu

Generalne Wykonawstwo: Refit marketu HIT na TESCO.

 • Rearanżacja w pełnym zakresie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych.

instalacja elektryczna w technologii AKPiA

 • kotłownia gazowa VIESSMANN (VOITOPLEX 345 kW x 2) pod klucz
 • instalacja elektryczna w technologii AKPiA
 • realizacja w 2 tygodnie

Generalne Wykonawstwo: Projekt i wykonanie

 • wiaty parkingowej dla samochodów osobowych 550m2
 • parkingu 3600m2 i utwardzeniem i odwodnieniem, zbiornik retencyjny 50m3
 • oświetlenia parkingu

Generalne Wykonawstwo: Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe klasy AA

 • projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji sanitarnych

 • projekt koncepcyjny
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • kosztorysy inwestorskie

nasze usługi zostały wyróżnione przez MOIIB:

Firma Inżynierska
roku 2013

ZAPYTAJ NAS