Inwestor Obiekt Realizacja Galeria Data zakończenia
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Wieżowa 8
Budynek szkoleniowo-administracyjny w Warszawie
ul. Wieżowa 8
Kompleksowe wykonanie instalacji wod-kan:
 • instalacja kanalizacji sanitarnej
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja wodociągowa
 • instalacja wody lodowej
w realizacji
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
Centrala Banku Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Roboty budowlane wykończeniowe, pełnobranżowe - przebudowa drogi ewakuacyjnej korytarza na poziomie „-1” oraz „-2” styczeń 2016
Ambasador
Warszawa, Mokotów
Rezydencja Ambasadora
Warszawa, Mokotów
Kompleksowa renowacja i modernizacja rezydencji Ambasadora:
 • roboty budowlane i remontowe wnętrza obiektu
 • renowacja elewacji budynku
 • aranżacja wnętrz
 • projekt architektoniczny wnętrz
 • wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej
grudzień 2015
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4
Budynki mieszkalne w Warszawie
ul. Meissnera 7, 9, 11 i 13
Kompleksowy remont dachów (~5 400 m2), balkonów i tarasów (~1 830 m2) grudzień 2015
NARODOWE CENTRUM KULTURY
ul. Płocka 13
Galeria Kordegarda
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Kompleksowa renowacja i modernizacja Galerii:
 • roboty budowlane wykończeniowe, remontowe, modernizacyjne
 • instalacja wentylacji
 • klimatyzacja
 • instalacja elektryczna i teletechniczna
lipiec 2015
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3
The Main Building of National Museum in Warsaw
al. Jerozolimskie 3
Generalne wykonawstwo Modernizacja Galerii Sztuki Dawnej:
 • Roboty budowlane- konstrukcja stalowa do lekkich ścian wg projektu architektonicznego
 • Oświetlenie ekspozycyjne ze zmienną barwą i natężeniem
 • Ściany i stropy napinane „Barrisol”
Prace prowadzone w czynnym obiekcie. Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
grudzień 2014
APARTAMENTY IMPRESJA WILANÓW
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Sarmacka 10, Warszawa

Budynek mieszkalny w Warszawie
ul. Sarmacka 10 D
Kompleksowy remont dachu w technologii dachu odwróconego. grudzień 2014
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Nieborów 232
Generalne Wykonawstwo
Kompleksowy remont Pawilonu Myśliwskiego:
 • roboty remontowe i renowacyjne
 • konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachówką „holenderką”
 • stolarka budowlana
 • roboty budowlane
 • termomodernizacja
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
grudzień 2014
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Muzeum Warszawskiej Pragi
ul. Targowa 50/52
Kompleksowe wykonanie:
 • instalacji wod-kan
 • instalacji c.o., c.t.
 • dokumentacji Powykonawczej
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
czerwiec 2014
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3
Gmach główny MNW
al. Jerozolimskie 3
Generalne Wykonawstwo
Aranżacja Galerii Faras
 • roboty budowlane, modernizacyjne, wykończeniowe
 • roboty elektryczne
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
maj 2014
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3
Muzeum w Nieborowie
Oddział MNW
al. Jerozolimskie 3
Kompleksowy remont dachów z pokryciem gontem i częściową wymianą stolarki okiennej drewnianej w budynkach: Oficjalistów 1, Oficjalistów 2, Oranżerii, Murgrabiego oraz Lamusa. Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków sierpień 2013
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3
Gmach Główny MNW
al. Jerozolimskie 3
Generalne Wykonawstwo w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Termomodernizacja
 • projekt, uzgodnienia, dokumentacja powykonawcza
 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie budynku
 • poprawa izolacji świetlików
 • wykonanie wentylacji i klimatyzacji w części Galerii
 • wymiana oświetlenia ekspozycyjnego i serwisowego Galerii na LEDowe ze zmienną barwą
 • wymiana stolarki okiennej dębowej
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
czerwiec 2013
ASSECCO POLAND S.A.
al. Armii Krajowej 80, Rzeszów
Budynek biurowy klasy A Warszawa Office Park
ul. Branickiego / al. Rzeczpospolitej
Kompleksowe wykonanie przyłączy oraz sieci kanalizacyjnej i deszczowej z retencją wody deszczowej. czerwiec 2012
MAZOWIECKI PORT LOTNICZY MODLIN
ul. gen. Wiktora Thommee, Nowy Dwór Mazowiecki
Terminal pasażerski
ul. Gen. Wiktora Thommee,
Nowy Dwór Mazowiecki
Wykonanie:
 • instalacji wod-kan
 • instalacji grzewczej i chłodniczej
 • kanalizacji technologicznej
kwiecień 2012
RONSON DEVELOPMENT PROPERTIES
ul. Tczewska / Gwiaździsta, Warszawa
Budynek mieszkalny
Etap III
ul. Tczewska / Gwiaździsta, Warszawa
Kompleksowe wykonanie:
 • instalacji c.o.
 • instalacji wod-kan
 • wentylacji
 • dokumentacji powykonawczej
marzec 2012
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3
Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Oddział MNW
Nieborów 232
Generalne Wykonawstwo: kompleksowa odbudowa zabytkowej wozowni przy kompleksie Pałacowym Radziwiłów. Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków grudzień 2011
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
gas compressor station
ul. Jana Kazimierza, Rembelszczyzna
Kompleksowa modernizacja i remont istniejącej przepompowni wód deszczowych z uszczelnieniem ścian na poziomie -7 m. grudzień 2010
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
gas compressor station
ul. Jana Kazimierza, Rembelszczyzna
Kompleksowy remont sieci hydrantowej oraz basenów p.poż. i urządzeń towarzyszących grudzień 2010
TP EMITEL SP. Z O.O.
ul. Pilotów 4c, Kraków
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa
Generalne Wykonawstwo do przygotowanej emisji cyfrowej programów TV. Modernizacja pomieszczeń w PKiN
- piętra 31 i 31A
 • roboty budowlane modernizacyjne wykończeniowe
 • montaż konstrukcji nośnej aparatury
 • instalacje elektryczne
 • sieć teletransmisyjna
 • klimatyzacja i wentylacja
 • system kontroli dostępu
 • sieć strukturalna
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
grudzień 2010
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Gmach Główny MNW
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Generalne Wykonawstwo kompleksowo: Wymiana i modernizacja konstrukcji dachów i pokrycia z ociepleniem nad skrzydłem 1. i 2.
 • projekt wykonawczy
 • wymiana konstrukcji drewnianej dachu na stalową
 • prace konstrukcyjno- budowlane
 • specjalistyczne prace dekarskie
 • instalacje elektryczne
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
grudzień 2010
BUREAU VERITAS SP. ZO.O.

Budynek biurowy
ul. Migdałowa 4, Warszawa
Kompleksowa modernizacja, podniesienie standardu pomieszczeń biurowych luty 2010
SUN CHEMICAL

Budynek biurowy
Marki
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych styczeń 2010
UNIKKON INTEGRAL SP. Z O.O.
al. Jana Pawła II 34, Warszawa
Budynek Urzędu Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, Warszawa
Remont serwerowni roboty budowlane grudzień 2009
ABG S.A.
al. Jerozolimskie 123, Warszawa
Budynek biurowy HARIBO
ul. Górczewska 137, Warszawa
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych grudzień 2009
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sulejówek
Budynek SPZOZ
al. Armii Krajowej 21, Sulejówek
Modernizacja instalacji c.o. październik 2009
SUN CHEMICAL

Hala produkcyjna
Marki
Wykonanie parkingów i placów magazynowych wrzesień 2009
RONSON DEVELOPMENT PROPERTIES
ul. Magazynowa 1, Warszawa
Budynek mieszkalny
Etap II
ul. Tczewska /Gwiaździsta, Warszawa
Kompleksowe wykonanie:
 • instalacji c.o.
 • instalacji wod-kan
 • wentylacji
 • dokumentacji powykonawczej
maj 2009
JANA KAZIMIERZA DEVELOPMENT
ul. Taborowa 62, Warszawa
Zespół budynków mieszkalnych.
Etap I
Instalacje:
 • wod-kan
 • c.o., c.t.
 • wody lodowej
kwiecień 2009
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
Tłocznia Gazu
Jana Kazimierza 3, Rembelszczyzna
Wymiana kolektora głównego sieci sanitarnej kwiecień 2009
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
Tłocznia Gazu
Etap I i II
Jana Kazimierza 3, Rembelszczyzna
Kompleksowa modernizacja zbiornika podczyszczania wód deszczowych. Trudna realizacja przy wysokim poziomie wód gruntowych i utrudnionym dostępie. marzec 2009
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
ul. Konstruktorska, Warszawa
Budynek biurowy
ul. Konstruktorska 11 a, Warszawa
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych:
 • projekt aranżacji pomieszczeń
 • wykonanie sieci strukturalnej w grupie 5EU
marzec 2009
WEISS INWEST SP. Z O.O.
al. Jerozolimskie 123, Warszawa
Budynek biurowy
ul. Górczewska 137, Warszawa
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych luty 2009
PKO BANK POLSKI
ul. Puławska 15, Warszawa
Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy Narew
ul. Puławska 132 a, Serock
Generalne Wykonawstwo:
 • ocena stanu technicznego kotłowni
 • modernizacja kotłowni olejowej 1 MW, 2x500 kW Buderus
 • wykonanie projektu wykonawczego układu grzewczego kotłowni
październik 2008
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Gmach Główny MNW
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Wymiana i modernizacja dachów nad skrzydłem 6. i 7.
 • projekt wykonawczy
 • wymiana konstrukcji drewnianej dachu na stalową
 • prace konstrukcyjno - budowlane
 • specjalistyczne prace
 • instalacje elektryczne
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
styczeń 2008
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOKOTÓW
ul. Batorego 39, Warszawa
Budynek mieszkaniowo-usługowy
Etap I
ul. Modzelewskiego / al. Wilanowska, Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku w zakresie instalacji sanitarnych:
 • projekt koncepcyjny
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • kosztorysy inwestorskie
styczeń 2008
RONSON DEVELOPMENT PROPERTIES
ul. Magazynowa 1, Warszawa
Budynek mieszkalny
Etap II
ul. Tczewska / Gwiaździsta, Warszawa
Kompleksowe wykonanie:
 • instalacji c.o.
 • instalacji wod-kan
 • wentylacji
 • dokumentacji powykonawczej
październik 2007
REAGROUP ESTATE POLSKA
al. Jerozolimskie 156, Warszawa
Stacja Obsługi Samochodów Renault
al. Jerozolimskie 156, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Projekt i wykonanie:
 • wiaty parkingowej dla samochodów osobowych 550m2
 • parkingu 3600m2 i utwardzeniem i  odwodnieniem, zbiornik retencyjny 50m3
 • oświetlenia parkingu
sierpień 2007
REAGROUP ESTATE POLSKA
al. Jerozolimskie 156, Warszawa
Stacja Obsługi Samochodów Renault
ul. Lewinowska, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Adaptacja budynku na potrzeby Szkoły Serwisowej:
 • roboty budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • instalacje technologiczne
styczeń 2007
ABG STER-PROJEKT S.A.
ul. Magazynowa 1, Warszawa
Budynek „Millenium Plaza” piętra: 4, 21, 23, 27, 28
Generalne Wykonawstwo: Remont i adaptacja pomieszczeń biurowych:
 • roboty budowlane
 • roboty instalacyjne
grudzień 2006
FLORALAND DISTRIBUTION SP. Z O.O.
ul. Żeromskiego 2 b, Legionowo
Budynek biura i hala wysokiego składowania
Stanisławów I, gm. Nieporęt
Uzupełnienie projektu instalacji sanitarnych i wykonanie:
 • instalacji c.o.
 • wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji sanitarnych zewnętrznych
październik 2006
SEP-MED. SP. Z O.O.
ul. Złota 44/46, Warszawa
Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Hoża 19, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Adaptacja lokalu użytkowego
 • roboty budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • prace wykończeniowe wnętrz
sierpień 2006
WARTA INWESTYCJE SP.O.O.
ul. Chmielna 85/87, Warszawa
Budynek
„Warta Tower”
Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku, na klub fitness dla kobiet.
 • roboty budowlane
 • roboty wykończeniowe
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
marzec 2006
SUN CHEMICAL SP. Z O.O.
ul. Okólna 46 a, Marki
Hala produkcyjna Marki
Kompleksowa modernizacja instalacji technologicznych produkcji i konfekcjonowania farb drukarskich.
 • wentylacja
 • remont pomp
 • montaż stacji uzdatniania
 • wykonanie i montaż zbiorników
grudzień 2005
YOURS PHOTOGRAPHY
ul. Książęca 15, Warszawa
Budynek biurowy nr 3
ul. Książęca 15, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe klasy AA:
 • projekt wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
październik 2005
CINEMA CITY "WOLNOŚĆ"
ul. Kościuszki1/5, Częstochowa
Zespół kin
 • kotłownia gazowa VIESSMANN (VOITOPLEX 345 kW x 2) pod klucz
 • instalacja elektryczna w technologii AKPiA
 • realizacja w 2 tygodnie
grudzień 2004
TESCO (Polska) Sp. z o.o.
ul. Kapelanka56, Kraków
Hipermarket
ul. Stalowa, Warszawa
Generalne Wykonawstwo: Refit marketu HIT na TESCO. Rearanżacja w pełnym zakresie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych. grudzień 2004
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Gmach Główny MNW
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Etap IV modernizacji świetlików z robotami towarzyszącymi
 • remont dachu: wymiana papy, obróbka blacharska
 • roboty budowlane: naprawa zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowej świetlików
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
listopad 2003
SUN CHEMICAL

Zakład magazynowo-produkcyjny
Marki
Generalne Wykonawstwo: Kompleksowa realizacja instalacji technologicznej produkcji i konfekcjonowania farb drukarskich i rur k.o.
 • Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń i systemów technologicznych
 • montaż podręcznych zbiorników na rozpuszczalniki V=50m3 - 3szt.,
 • roboty elektryczne w strefach Atex
 • automatyka w strefach Atex
 • dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
sierpień 2003
SM KOMFORT
ul. Cybulskiego 3, Warszawa
Budynek mieszkalny
„Willa Monaco”
 • instalacje: wod-kan
 • wentylacja mechaniczna
 • kotłownia gazowa (HYDROTERM 2x310 kW)
 • przyłącze wod-kan
 • gazociąg
lipiec 2003
GMINA ŁOMIANKI
ul. Warszawska, Łomianki
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Łomianki
Kotłownia gazowa
(VIESSMANN o mocy 1 x 575 kW + 2 x 720 kW):
 • technologia kotłowni
 • roboty elektryczne i automatyka
 • stacja uzdatniania wody
maj 2003
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Gmach Główny Muzeum Warszawa
al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Etap III modernizacji świetlików z robotami towarzyszącymi:
 • instalacje: wentylacji, klimatyzacji
 • roboty budowlane: wzmocnienie konstrukcji stalowej świetlików, zabezpieczenie p.poż.
 • roboty elektryczne i automatyka
Roboty wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
październik 2002
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa
Budynek Straży Ochrony Lotniska
ul. 17 stycznia, Warszawa
Wykonanie instalacji i sieci sanitarnych:
 • sieć wod-kan
 • instalacja c. o., c.t.
 • klimatyzacja
 • woda lodowa
 • instalacja automatyki
grudzień 2001
SMB „OPTIMA 2000”
ul. Tomcia Palucha, Warszawa
Kompleks mieszkaniowy „Ursus”
Kotłownia gazowa
(BUDERUS 2x455 kW):
 • roboty elektryczne
 • automatyka kotłów
kwiecień 2001
WIŚNIOWY DEVELOPMENT „E” SP. Z O.O.
ul. 1-go Sierpnia 4, Warszawa
Sieć wodociągowa
ul. Sasanki, Warszawa
Przecisk pod ul. Sasanki 2xØ800 do przejścia wodociągu Ø250 i wcinką w kolektor wodociągowy Ø1200 zasilający Ursynów. styczeń 2001
URZĄD GMINY SULEJÓWEK

Przepompownia ścieków
Kompleksowa modernizacja osiedlowej przepompowni ścieków grudzień 2000
OSIEDLE MŁODYCH
ul. Szklane domy 5, Warszawa
„Osiedle Młodych”
 • sieć cieplna
 • sieć gazowa
 • instalacje c.o., wod-kan
 • węzeł c.o. i c.w.
grudzień 2000
AGW KOLOR
ul. Piłsudskiego 141, Łódź
Farbiarnia dzianin
Kompleksowa modernizacja kotłowni parowej i gazowej propan-butan (VIESSMANN moc 4200kW)
 • technologia kotłowni
 • roboty elektryczne i automatyka
 • roboty budowlane w budynku kotłowni
 • montaż stacji uzdatniania wody dla farbiarni
 • montaż systemu odgazowania ciekłego propan-butanu
wrzesień 1999
P.P.H. AWA S.C.
ul. Staniewicka 18, Warszawa
Zakład dziewiarski
ul. Staniewicka 18, Warszawa
Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i pomieszczeń produkcyjnych :
 • projekt wykonawczy
 • roboty elektryczne i automatyka.
wrzesień 1999
KRKA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Równoległa 5, Warszawa
Kompleks KRKA Zakład farmaceutyczny
ul. Równoległa 5, Warszawa
 • instalacje wod-kan
 • instalacja tryskaczowa
 • wysokie składowanie
 • zewnętrzne sieci wod-kan
lipiec 1999
HB BOGDAN HORSZCZARUK
ul. Sienkiewicza 26. Nieporęt
Budynki mieszkalne zabudowa szeregowa
ul. Jana III 9,11,13, Nieporęt
Budowa kompleksowa „pod klucz” czerwiec 1999
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Warszawa
Dworzec Warszawa-Śródmieście
Kompleksowy remont instalacji:
 • c.o., c.t
 • wentylacji
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznych
 • roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe
czerwiec 1999
SMB „OPTIMA 2000”
ul. Herbsta, Warszawa
Kompleks mieszkaniowo-usługowy Osiedle
 • Sieci zewnętrzne: wod-kan, cieplna
 • węzeł cieplny
styczeń 1999
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Warszawa
Osiedle kolejowe
ul. Kolejowa 13, Małaszewicze
Kompleksowy remont i modernizacja kotłowni węglowej na olejową (VIESSMANN - 3x575 kW):
 • dokumentacja projektowa
 • roboty budowlane
 • technologia kotłowni
 • roboty elektryczne
listopad 1998
WFTS „POLLENA”
ul. Marywilska 58, Warszawa
Warszawska Fabryka Tworzyw Sztucznych
 • zamknięty obieg wód chłodniczych
 • remont dachów
 • roboty elektryczne
listopad 1998
GMINA WAWER

Teren Gminy Wawer
Projekt koncepcyjny zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla całej Gminy maj 1997
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Warszawa
Szpital kolejowy PKP
ul. Brzeska, Warszawa
Kompleksowy remont bloku żywieniowego:
 • roboty budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • roboty wykończeniowe
luty 1997
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Warszawa
Oddział Urologiczny CKS
ul. Bursztynowa, Warszawa
Kompleksowy remont bloku żywieniowego:
 • roboty budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • roboty wykończeniowe
grudzień 1996
ZAKŁADY MLECZARSKIE „NUTRICIA OVITA”
Węgrów
Zakłady Mleczarskie "Nutrica Ovita"
Kompleksowa wymiana instalacji kanalizacji technologicznej i rur kwasoodpornych sierpień 1996
WFTS „POLLENA”
Warszawa
Warszawska Fabryka Tworzyw Sztucznych
Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków
 • roboty konstrukcyjne
 • roboty technologiczne
czerwiec 1996
DAEWOO ELECTRONICS MANUFACTURING POLAND
ul. Parzniewska 18, Pruszków
Fabryka pralek
Kompleksowa realizacja pod klucz obiektów :
 • budynek techniczny
 • kotłownia 2500 kW
 • kompresorownia 1,1 m3/s
 • stacja uzdatniania z hydrofornią
 • stacja transformatowa
 • sieci zewnętrzne: wodociąg, kanalizacja
grudzień 1995
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DZIAŁ TECHNICZNY
Zagórze k. Warszawy
Szpital WZPZNOZ
Oczyszczalnia ścieków - kompleksowe roboty w pełnym zakresie marzec 1994
SWEDEN CENTER

pawilon IKEA
al. Jerozolimskie, Warszawa
Kompleksowa realizacja instalacji tryskaczowej. lipiec 1992
SMBJ NIEPORĘT

Osiedle „Głogi”
ul. Jana Kazimierza, Nieporęt
Kompleksowa budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych typu BIOKON, łącznie z uzupełnieniami projektowymi czerwiec 1992
Pełna lista referencji dostępna na życzenie. Skontaktuj się z nami »