Obiekty przemysłowe


W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia budujemy i modernizujemy obiekty przemysłowe w systemie Generalnego Wykonawstwa. Bazując na posiadanych kompetencjach, realizujemy inwestycje... w pełnym zakresie, aż do etapu uzyskania finalnej zgody na użytkowanie obiektu. W naszym działaniu kierujemy się dbałością o wysoki standard prac, korzystając z odpowiednio dobranych technologii, instalacji oraz materiałów.

dowiedz się więcej

Obiekty wielorodzinne


Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w zakresie wykonawstwa, obejmującą wszystkie prace budowlane i instalacyjne aż do etapu „pod klucz”. Posiadamy własny park maszynowy i potencjał technologiczny,... pozwalający na sprawną i wielobranżową realizację każdego projektu jako Generalny Wykonawca i jako podwykonawca.

dowiedz się więcej

Obiekty zabytkowe


Przeprowadzamy remonty oraz działania restauracyjne i konserwatorskie obiektów zabytkowych o różnym stopniu trudności pod nadzorem konserwatora zabytków. W tego rodzaju pracach korzystamy... zarówno z nowoczesnych technologii budowlanych, jak i zbliżonych do pierwotnie stosowanych według dokładnych wytycznych konserwatora. Spośród szczególnie ważnych i złożonych realizacyjnie działań w tym zakresie należy wymienić: Muzeum Narodowe w Warszawie, Kompleks Pałacowy w Nieborowie czy też Muzeum Warszawskiej Pragi.

dowiedz się więcej